Om valutamarkedet

Om valutamarkedet

Verdens største marked med antatt omsetning USD 3,5 billioner hver dag.

Det er i praksis åpent 24/7 fra søndag kl 21 til fredag kl 22.

Markedet deles opp i 4 valutasesjoner: Europa, USA, ASIA og Australia.

Har en daglig omsetning som er større enn alle verdens aksjemarkeder til sammen og valuta har meget god likviditet.

All handel skjer med utgangspunkt i ett valuta-kryss/par.

Du kjøper/selger to valutaer hvor det spekuleres i at den ene skal stige i verdi i forhold til den andre:

1. En valuta man tror skal stige i verdi kjøpes (går long).
2. En valuta man tror skal falle i verdi selges (går short)

Du kan enkelt spekulere i valuta med nettmeglere som eToro.

Hvorfor investere i valuta?

 • Utnytte svingningene i kursene med den hensikt å tjene på markedsbevegelser
 • Utnytte renteforskjeller
 • Utnytte at flere land (akkurat nå september 2010) ønsker å senke sin verdi på egen valuta for å oppnå konkurransefordeler på eksportsiden

Valutamarkedet er i stadig endring. Drivere og faktorer som kanskje tidligere påvirket en spesifikk valuta kan endre seg. Man må derfor være ydmyk og være villig til å endre strategi underveis.

Markedet vinner ofte over sentralbankene. Ref Soros som knakk pundet på begynnelsen av 90 tallet.

Man skal følgelig ikke være 100% sikker på en «logisk» strategi som feks når en sentralbank begynner å intervenere så svekkes den aktuelle valutaen (om det er det man ønsker med interveneringen).

Akkurat i disse dager har sentralbanken i Japan (september 2010) begynt å intervernere for å svekke YEN kursen. Det er ikke sikkert det skjer.

Hva påvirker valutakursene?

 • Verdien av de enkelte lands valuta påvirkes av en rekke forhold
 • Nasjonale og internasjonale makroøkonomiske forhold
 • Aktivaklassenes utvikling seg imellom
 • Renteendringer, rentedifferanser
 • Finans- og pengepolitikk
 • Psykologiske forhold Av tallene som påvirker valutakursene mest kan nevnes;
  renter, BNP, arbeidsledighet og statsfinanser

Mye av makrotallene som publiseres oppfattes ofte som kortsiktig støy hos valutaforvaltere, mens tradere typisk forsøker å utnytte bevegelsene som skjer ved publisering av makrotallene.

Åpning av posisjonen

Før finanskrisen var det mange som mente at dollar skulle falle i verdi pga store budsjettunderskudd i USA.

Tror man dette går man short i USD og i dette eksempelet mot norske kroner. Man solgte da USD/NOK til en kurs 7,00.

Deretter velger man eksponering / gearing som kan være alt fra 1 til 20X+ det du har stående på valutakontoen.

Det kalles margin handel. Stenge posisjonen USD falt etterhvert til kurs 6,30 mot NOK før den falt videre.

Dersom kurs 6,30 var målet for posisjonen så lukkes posisjonen ved at man kjøper tilbake de samme USD som ble solgt på kurs 7,00.

Bruttogevinst Fallet i USD fra 7,00 til 6,30 tilsvarer 10% endring.

Hadde man 100.000 på valutakontoen og en gearing 5X, dvs en eksponering på 500.000 NOK (drøye 70.000USD), så ble avkastningen 5 X 10% = 50% avkastning på egenkapitalen.

En bevelgelse på 10% i en valuta anses som ett stort utslag, men det har etter hvert blitt vanligere at valutaer svinger mye, spesielt i urolige markedsforhold.

Mulige trading strategier – hvordan velge strategi?

Det er viktig å se på flere forhold samtidig.

En kombinasjon av følgende faktorer viser seg ofte å være en god løsning:
• fundamentalt syn/ vudering
• teknisk analyse
• markedets/ investorenes psykologi

Den vanligste formen for valutatrading blant nordmenn er såkalt carry trade. Man låner/shorter i en lavrente valuta og setter midlene inn i en høyrentevaluta.

Det kan enklest forklares med at man tar opp valutalån (lavrentevaluta) og setter pengene i en høyrentevaluta. Med dagens lavrenteregime (september 2010) er dette en mindre aktuell carry trade. Men man får neppe betalt for valutarisken…

Viktig informasjon
Valutahandel innebærer en høy risikoeksponering. Du kan tape hele din investerte kapital. Invester kun penger du har råd til å tape. Giring av aksjer er forbundet med høy risiko. Dette er en artikkel av investering og trading i valuta, og er ikke ment som en oppfordring til å kjøpe eller selge valuta. Presentasjonen er derfor ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanbefalinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *