Om valutamarkedet

Om valutamarkedet

Verdens største marked med antatt omsetning USD 3,5 billioner hver dag. Det er i praksis åpent 24/7 fra søndag kl 21 til fredag kl 22. Markedet deles opp i 4 valutasesjoner: Europa, USA, ASIA og Australia. Har en daglig omsetning som er større enn alle verdens aksjemarkeder til sammen og valuta har meget god likviditet. All handel skjer med utgangspunkt i ett valuta-kryss/par. Du kjøper/selger to valutaer hvor det spekuleres i at den ene skal stige i verdi i forhold…

Les mer Les mer